Naše služby

VŠETKO PRE VAŠE DETI a ešte trošku viac

VŠETKO PRE VAŠE DETI a ešte trošku viac

 

Predávajúci: TANIELA s.r.o., Banky 524, 972 25 Diviaky nad Nitricou IČO: 50070801, DIČ:2120162759 

IČ DPH:SK2120162759 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č: 32311/R

Kupujúci:  je každá v obchode zaregistrovaná osoba (fyzická alebo právnická) ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu tanielashop.sk

Všeobecné obchodné podmienky

 

1. Zaslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za neho stanovenú cenu

                         
2. Zaslanú objednávku predávajúci potvrdí e-mailom do 24 hod. V prípade, že sa tovar nenachádza na sklade, bude kupujúcemu oznámený termín dodania. Ak kupujúci s týmto termínom nebude súhlasiť, môže od kúpy tovaru odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy musí byť predávajúcemu oznámené najneskôr do 24hodín od oznámenia termínu dodania, a to písomnou, elektronickou alebo telefonickou formou.


3. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v tom prípade, ak nie je možné zabezpečiť objednaný tovar z dôvodu vypredania tovaru u dodávateľa alebo iného závažného dôvodu. V takomto prípade bude kupujúcemu vrátená suma za tovar v plnej výške (V prípade že bol tovar uhradený dopredu)


4. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v stanovenom množstve a za stanovenú cenu


5. Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH

6. K cene za tovar bude pripočítaná cena za dopravu

7. Kupujúci má právo zrušiť objednávku a odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní bez udania dôvodu, a to podľa zákona č. 102/2014 Z.z. Kupujúci má možnosť odstúpenia od zmluvy a všetky náklady, ktoré súvisia s týmto úkonom a s vrátením tovaru, bude znášať kupujúci. Vrátenie tovaru musí byť v neporušenom pôvodnom obale a tovar nesmie byť poškodený alebo niesť iné znaky manipulácie s ním. 

 

PLATBA ZA TOVAR

1. Prevodom na účet ( číslo bude zaslané v potvrdení objednávky)

2. Priamym vkladom na náš účet

3. Poštovou poukážkou    

4. Dobierkou (platba pri prevzatí tovaru)  

5. Osobne (v prevádzke firmy) 

 

CENA DOPRAVY

Objednávky nad 79eur - doručenie zdarma!

1. Kurier spoločnosti DHL  pri platbe vopored 3,50eur

2. Kurier spoločnosti DHL pri platbe dobierkou 4,70eur 

3. Kurier do Českej Republiky pri platbe vopred 7eur

4. Kurier do Českej Republiky platba dobierkou 8,20eur (platiť možno kurierovi českými korunami-kurz sa prepočíta aktuálnym         denným kurzom ČSOB)

5. Slovenská pošta do 0,5kg pri platbe vopred 1,80eur

6. Slovenská pošta do 0,5kg dobierkou 3eur 

7. Slovenská pošta do 1kg pri platbe vopred 2,30eur 

8. Slovenská pošta do 1kg dobierkou 3,50eur 

  

                                                                                                                                                                                 

 

 

DODANIE TOVARU

1. Ak sa objednaný tovar nachádza na sklade, a je označený ako SKLADOM bude odoslaný do 24 hodín od pripísania platby na účet v prípade platby na dobierku bude odoslaný v deň objednávky ak bola odoslaná  do 16:00 hod cez pracovný deň (pokiaľ si zvolíte dodanie kurierom) Tovar objednaný piatok Vám bude doručetný sobotu. 


2. Ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, a je teda označený ako tovar NA OBJEDNAVKU budeme Vás informovať o termíne dodania zväčša to ale je cca. 2-8pracovných dní. Ak nám objednávku po oznámení termínu dodania nepotvrdíte do 3 pracovných dní  bude táto objednávka automaticky stornovaná.3. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim


4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru, ktoré bude spôsobené poštou alebo kurierskou spoločnosťou.

 

5. Tovar je možné prevziať si osobne na adrese  Banky 524, 972 25  Diviaky nad Nitricou najlepšie po telefonickom dohovore 0907604454


STORNOVANIE OBJEDNÁVKY
Zákazník môže stornovať objednávku do 24 hodín emailm, telefonicky alebo osobne. 

Zrušenie objednávky a Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky.

V zmysle ustanovenia § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bolo v uvedenej lehote predávajúcemu odoslané písomné Odstúpenie od zmluvy. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu (Zbierka zákonov č. 102/2014 §10 ods. 3). Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. (V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, predávajúci vráti kupujúcemu zníženú kúpnu cenu tovaru v súlade s ustanovením § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotu jeho opotrebovania.)

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

VRÁTENIE TOVARU

1. Vrátenie tovaru sa riadi podľa §12 zákon o ochrane spotrebiteľa č.108/200Z.z.
2. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať, túto skutočnosť je kupujúci povinný zapísať do preberacieho dokladu. Bez tohto zápisu reklamácie týkajúce sa poškodenia zásielky nebudú akceptované
3. Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, nesprávnou voľbou veľkosti, úmyselným aj neúmyselným mechanickým poškodením alebo prirodzeným opotrebovaním
4. V prípade uplatnenia reklamácie je kupujúci povinný kontaktovať predávajúceho e-mailom na: besedovat@gmail.com. Vaša reklamácia bude vybavená do 30 dní.
5. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté jej riešením
6. Na použité veci neplatí záruka, zodpovednosť predávajúceho sa vzťahuje len na vady, ktoré tieto veci mali pri prevzatí kupujúcim. Ak sa takáto vada zistí dodatočne, je stanovená 12-mesačná doba pre vytknutie vady kupujúcim a na uplatnenie práva zodpovednosti za vady. Zodpovednosť predávajúceho sa nevzťahuje na bežne opotrebovanie a vady opísané v konkrétnom inzeráte alebo uvedené v obchodných podmienkach
7. Kupujúci má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 pracovných dní, tovar musí byť v pôvodnom stave u nového tovaru vrátane papierových visačiek cez Slovenskú poštu doporučene prípadne ako balík- nie na dobierku. Za vrátený tovar vám pošleme späť vašu úhradu za tovar najneskôr do 15 dní. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci

PREHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre vystavenie faktúry a zaslanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom. Zákony a predpisy: - zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

tanielashop.sk používa na ochranu formulárov reCAPTCHA v2 od Google.

 

Vyhlásenie:

Predávajúci prehlasuje, že sa zoznámil s podmienkami, ktoré by mal spĺňať predajca ponúkajúci tovar cez internet.

Zároveň predávajúci zodpovedá za to, že vo svojich podmienkach predaja bude uvádzať požadované informácie a zároveň informácie, ktoré sú v súlade s aktuálnym znením jednotlivých zákonov.

Ďakujeme za Vašu dôveru a prajeme príjemný nákup

 

 

PRÍLOHA č.1
Formulár na odstúpenie od zmluvy
Odstúpenie od zmluvy uzavretej prostredníctvom elektronického obchodu
V súlade s §37 (a nasledujúcimi) zákona 102/2014Zz. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar/ od zmluvy o poskytnutí tejto služby:
Kupujúci:
Meno a priezvisko:....................................
Ulica a číslo:........................................................
Mesto:.................................PSČ:...............................
Tel:...........................................e-mail:............................................
Predávajúci:
TANIELA s.r.o.
Banky 524,972 25 Diviaky nad Nitricou
IČO: 50 070 801 DIČ: 2120162759
Týmto oznamujem že odstupujem od uzavretej kúpnej zmluvy /zmluvy o poskytnutí služby/ nehodiace sa škrtnite/.
Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky: www.tanielashop.sk Bola mi potvrdená
objednávka č.:.......................zo dňa:........................ Tovar mi bol doručený dňa /deň prevzatia/:
............................. číslo faktúry:.............................
Žiadam o vrátenie: /nehodiace sa škrtnite/:
1. Plnej hodnoty faktúry /všetok fakturovaný tovar/
2. čiastočnej hodnoty faktúry:
Zoznam vráteného predmetu zmluvy a počet kusov:
..................................................................................................................................
................................................................................................................................
Požadovaná hodnota k vráteniu:..........................................
Požadovanú sumu mi vráťte:
1. poštovým poukazom na adresu:
Meno a priezvisko:................................................. Ulica číslo:..........................................
Mesto:...........................................PSČ:.............................
2.Prevodom na č účtu: IBAN: ...............................................................................
Sumarizácia zásielky:
1.odstúpenie od zmluvy
2.faktúra,
3. tovar,
4. príslušenstvo ak je predmetom odstúpenia tovar.
Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dni odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar.
Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný/-á zaslať tovar predávajúcemu.

V............................................dňa....................................Podpis:....................................

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.tanielashop.sk

 

 

Alternatívny spôsob riešenia sporov

1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: info@tanielashop.sk
2. Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.
6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
 ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
 ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
7. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
8. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

 

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info
×